CONSULTATION : ARA-ARG     

Arabidium Spach [1838, Hist. Nat. Veg., 6 : 436] (Brassicaceae) [nom. illeg.] º Arabis

Arabidium alpestre Spach [1838, Hist. Nat. Veg., 6 : 438] [nom. illeg.] º Arabis alpina subsp. alpina

Arabidopsis Heynh. in Holl & Heynh. [1842, Fl. Sachsen : 538] (Brassicacaeae), nom. cons., A. thaliana, typ. cons. SCHULZE (1924) (Arabis, Stenophragma) T : A. thaliana (L.) Heynh., nom. cons.

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in Holl & Heynh. [1842, Fl. Sachsen : 538] 2n = 10 Co, Ga 3, 4, 5, 6

Arabis Adanson [1763, Fam. Pl. : 422, 519] (Brassicaceae) [nom. illeg.], non Arabis L. [1753, Sp. Pl. : 664] (Brassicaceae) º Iberis

Arabis L. [1753, Sp. Pl. : 664] (Brassicaceae) BURDET (1969a ; 1969b), GIRERD (1987), TITZ (1973 ; 1973a ; 1977), QUÉZEL (1951) (Abasicarpon, Arabidium, Euxena, Psilarabis, Turrita) T : A. alpina

Arabis Sect. Cardaminopsis C.A. Meyer in Ledeb. [1831] (b.) º Cardaminopsis

Arabis accedens Jordan [1860, Diagn. : 115] = A. hirsuta

Arabis albida Jacq. fil. [1815, Ecl. Pl. Rar., 1 : 105] [nom. illeg.] = A. caucasica

Arabis alliaria (L.) Bernh. [1800, Syst. Verz. Pfl. Erfurt : 195] º Alliaria petiolata

Arabis allionii DC. in Lam. & DC. [1805, Fl. Fr., éd. 3, 4 : 676] 2n = 32 Ga 4, 6

Arabis alpestris Schleicher ex Reichenb. [1837-1838, Icon. Fl. Gram., 2 : 13] = A. ciliata var. hirsuta

Arabis alpina L. [1753, Sp. Pl. : 664] subsp. alpina 2n = 16, 32 Co, Ga 1, 2, 3, 4, 5, 6

subsp. cantabrica (Leresche & Levier) Greuter & Burdet in Greuter & Raus [1985, Willdenowia, 15 (1) : 63] = subsp. alpina

subsp. caucasica (Willd. ex Schlecht.) Briq. [1913, Prodr. Fl. Corse, 2 (1) : 48] º A. caucasica 4*

subsp. lerchenfeldiana (Schur) Nyman [1878, Consp. Fl. Eur. : 34] = subsp. alpina

var. clusiana (Schrank) DC. [1821, Syst. Nat., 2 : 217] = subsp. alpina

var. corsica Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 224] = subsp. alpina

var. crispata (Willd.) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 223] = subsp. alpina

var. declinata (Tausch) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 224] = subsp. alpina

var. saxeticola (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 223] = subsp. alpina

var. verlotii (Jordan & Fourr.) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 223] = subsp. alpina

Arabis alpina Hort. = A. caucasica

Arabis ×ambigua Brügger [1882, Jahresber. Naturw. Forsch. Ges. Graubündens, N. F., 25 : 90] (A. ciliata × hirsuta)

Arabis arcuata Dulac [1867, Fl. Hautes-Pyr. : 201] [nom. illeg.], non R.J. Shuttleworth in Godet [1838] º Arabidopsis thaliana var. ciliata 2

Arabis arcuata R.J. Shutleworth in Godet [1838, Énum. Vég. Neuchâtel : 42] = A. ciliata 2

proles cenisia (Reuter) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 214] = A. ciliata var. ?

var. alpestris Burnat [1892, Fl. Alp. Marit., 1 : 97] = A. ciliata var. hirsuta

var. glabrata (Koch) Godet [1852, Fl. Jura : 38] = A. ciliata

var. hirsuta (Koch) Godet [1852, Fl. Jura : 38] = A. ciliata

Arabis arenosa (L.) Scop. [1772, Fl. Carn., ed. 2, 2 : 32] º Cardaminopsis arenosa subsp. arenosa 1, 2, 3

subsp. borbasii Zapal. [1912, Consp. Fl. Galic. Crit., 23 : 31] (b.) º Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii

var. brevisiliqua Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 222] = Cardaminopsis arenosa subsp. arenosa

var. longisiliqua Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 222] = Cardaminopsis arenosa subsp. arenosa

Arabis arvensis Bernh. [1800, Syst. Verz. Pfl. Erfurt : 195] = Conringia orientalis

Arabis arvensis Edgeworth [1851, Trans. Linn. Soc., 20 : 32], non Bernh. [1800] = Matthiola africana

Arabis auriculata Lam. [1783, Encycl. Méth., Bot., 1 : 219] 2n = 16 Ga 1, 2, 3, 6

subsp parvisiliquosa Morante & Uribe-Ech. [1984] = A. auriculata

var. dasycarpa (Andrz. ex DC.) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 212] = A. auriculata

var. puberula Koch [1844, Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 2 : 41] = A. auriculata

Arabis bellidifolia Crantz [1762, Stirp. Austr., 1 : 42]

subsp. bellidifolia 2n = 32 pas en Ga

subsp. subcoriacea (Gren.) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 226] º A. soyeri subsp. subcoriacea

subsp. stellulata (Bertol.) Greuter & Burdet in Greuter & Raus [1983, Willdenowia, 13 (1) : 86] 2n = 16 + Ga 6

var. subcoriacea (Gren.) Nyman [1878, Consp. Fl. Eur. : 34] º A. soyeri subsp. subcoriacea

Arabis bellidifolia Jacq. [1764, Obs. Bot., 1 : 22], non Crantz [1762] = A. soyeri subsp. subcoriacea 1, 2, 3

subsp. soyeri (Reuter & Huet) Nyman [1878, Consp. Fl. Eur. : 34] º A. soyeri subsp. soyeri 3

Arabis bellidioides Lam. [1783, Encycl. Méth., Bot., 1 : 229] º Cardamine bellidifolia subsp. bellidifolia

Arabis bellidioides sensu Lam. = Cardamine bellidioides subsp. alpina

Arabis biennis Timb.- Lagr. [1892, Florule Corb. : 48] = A. scabra

Arabis billardierei DC. [1821, Syst. Nat., 2 : 218] = A. caucasica

Arabis brassica Rauschert [1973, Feddes Repert., 83 (9-10) : 648] [nom. illeg.] = Fourraea alpina

Arabis brassiciformis Wallr. [1822, Sched. Crit. : 359] [nom. illeg.] º Fourraea alpina 1, 2

Arabis brownii Jordan [1861, Ann. Soc. Linn. Lyon, Sér. 2, 7 : 491] = A. hirsuta

Arabis cadmea Boiss. [1849, Diagn. Pl. Or., Ser.1, 8 : 21] = A. auriculata

Arabis caerulea (All.) Haenke in Jacq. [1789, Collect. Bot., 2 : 56] 2n = 16 Ga 1, 2, 3, 4, 5, 6

Arabis canescens Brocchi [1844, Biblioth. Ital., 29 : 80], non Nutt. in Torrey & A. Gray [1840, Fl. N. Amer., 1 : 83] = A. alpina

Arabis cantalica Charbonnel [1920, Bull. Soc. Bot. Fr., 60, Sess. extr. : CLXXXV] = ?

Arabis caucasica Willd. ex Schlecht. [1813, Enum. Pl. Hort. Berol., Suppl. : 45] 2n = 16 N Ga 3, 4, 5, 6

Arabis cebennensis DC. [1821, Syst. Nat., 2 : 234] Ga 1, 2, 3, 4, 6

subsp. pedemontana (Boiss.) Nyman [1878, Consp. Fl. Eur. : 34] ; ead. comb. R. Govaerts [1995, World Checklist Seed Pl., 1 (1) : 8] º A. pedemontana 3

Arabis cenisia Reuter [1853, Catal. Jard. Bot. Genève : 4] = A. ciliata var. ?

Arabis chinensis Rottler ex Wight [1831, Illustr., 1 : tab. 32] = Lepidium sativum subsp. sativum

Arabis ciliata Clairv. [1811, Man. Herb. : 222] 2n = 16 Ga 6

subsp. serpillifolia (Vill.) Bonnier [1912, Fl. Compl. Fr., 1 : 75] º A. serpillifolia subsp. serpillifolia

var. ciliata Ga

var. glabrata Koch [1844, Syn. Fl. Germ. Helv., ed. 2 : 42] = A. ciliata

var. hirsuta Koch [1837, Syn. Fl. Germ. Helv. : 39] Ga

Arabis ciliata (Reynier) R. Br. in Aiton fil. [1812, Hort. Kew., ed. 2, 4 : 107], non Clairv. [1811] = A. ciliata 1

Arabis clusiana Schrank [1816, Fl. Monac., 2 : 125] = A. alpina subsp. alpina

Arabis collina Ten. [1811-1815, Fl. Neap., 1 : XXXIX] 2n = 16, (32) Co, Ga 6

subsp. muricola (Jordan) O. Bolòs & Vigo [ ] = A. collina

subsp. rosea (DC.) L. Minuto [1992, Mem. Accad. Lunignian. Sci., 60-61 (1) : 282] = A. rosea

Arabis collina sensu B.M.G. Jones in 4 [1964, Fl. Eur., 1 : 292] = A. rosea 4

Arabis collisparsa Jordan [1860, Diagn. : 116] = A. hirsuta

Arabis constricta Griseb. [1843, Spicil. Fl. Rumel., 1 : 249] = A. allionii

Arabis contracta Schimper & Spenner [1829, Fl. Friburg., 3 : 925] [nom. illeg.] = A. hirsuta

subsp. hirsuta (L.) Celak. [1875, Prodr. Fl. Böhm. : 453] [comb. illeg.] º A. hirsuta

subsp. gerardi (Besser ex Koch) Celak. [1875, Prodr. Fl. Böhm. : 454] = A. planisiliqua

subsp. sagittata (Bertol.) Celak. [1875, Prodr. Fl. Böhm. : 453] [comb. illeg.] º A. sagittata

subsp. sudetica (Tausch) Celak. [1875, Prodr. Fl. Böhm. : 454] = A. allionii

Arabis corbariensis Timb.-Lagr. [1892, Florule Corb. : 48] = A. scabra ?

Arabis corymbiflora Vest [1821, Steierm. Z., 3 : 161] = A. ciliata var. ciliata 3, 4

var. cenisia (Reuter) P. Fourn. [1936, Quatre Fl. Fr. : 421] = A. ciliata var. ? 3

Arabis costae Willk. in Willk. & Lange [1880, Prodr. Fl. Hisp., 3 : 820] = Murbeckiella pinnatifida subsp. pinnatifida

Arabis crantziana Baumg. [1816, Enum. Stirp. Transs., 2 : 269] [nom. illeg.] º Arabidopsis thaliana

Arabis crispata Willd. [1809, Enum. Pl. Hort. Berol. : 684] = A. alpina subsp. alpina

Arabis cuneifolia Hochst. ex A. Richard [1847, Tent. Fl. Abyss., 1 : 17] = A. alpina subsp. alpina

Arabis dasycarpa Andrz. in DC. [1821, Syst. Nat., 2 : 244] = A. auriculata

Arabis dauriensis Amo [1873, Fl. Fan. Penins. Ibérica, 6 : 495] = A. verna

Arabis declinata Tausch [ ], non Schrader [1831, Ind. Sem. Hort. Goetting.] = A. alpina subsp. alpina

Arabis delarbrei Charbonnel [1920, Bull. Soc. Bot. Fr., 60, Sess. extr. : CLXXXVI] = ?

Arabis elongata Salisb. [1796, Prodr. : 272] [nom. illeg.] º A. turrita

Arabis eriocarpa Schur [1866, Enum. Pl. Transs. : 46] = A. turrita

Arabis flaviflora Bunge [1858, Mém. Acad. St-Pétersb., Sér. 6, 7 : 582] = A. caucasica

Arabis flexuosa Dulac [1867, Fl. Hautes-Pyr. : 200] [nom. illeg.] º A. serpillifolia

Arabis frigida Rupr. [ ] = Sagina saginoides subsp. saginoides

Arabis gerardi Besser ex Koch [1837, Syn. Fl. Germ., ed. 1 : 38] [nom. illeg.] º A. planisiliqua

Arabis glabra (L.) Bernh. [1800, Syst. Verz. Pfl. Erfurt : 195] º Turritis glabra 4, 5

Arabis glabrata Wahlenb. [ ] = A. allionii

Arabis gracilescens Jordan [1860, Diagn. : 119] = A. hirsuta

Arabis halleri L. [1763, Sp. Pl., ed. 2 : 925] (b.) º Cardaminopsis halleri subsp. halleri 3*

Arabis hirtella Jordan [1860, Diagn. : 120] = A. hirsuta

Arabis hirsuta sensu Gaudin [1829, Fl. Helv., 4 : 313], non (L.) Scop. [1772] = A. ciliata var. hirsuta

Arabis hirsuta (L.) Scop. [1772, Fl. Carn., ed. 2, 2 : 30] 2n = 32 Co, Ga 1, 2, 3, 4, 5, 6

proles. rigidula (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 218] = A. sagittata

subsp. allionii (DC.) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 219] ; ead. comb. Bonnier & Layens [1894, Fl. Fr. : 26] º A. allionii 1, 3

subsp. gerardi (Besser) Hartman fil. [1854, Handb. Skand. Fl., ed. 6 : 115] = A. planisiliqua 5

subsp. planisiliqua (Pers.) Thell. in Hegi [1918, Illustr. Fl. Mitteleur., 4 : 404] º A. planisiliqua 3

subsp. sagittata (Bertol.) Nyman [1878, Consp. Fl. Eur. : 32] º A. sagittata 1, 3, 5

var. accedens (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 215] = A. hirsuta

var. allionii (All.) Burnat [1892, Fl. Alp. Marit., 1 : 98] º A. allionii

var. collisparsa (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 216] = A. hirsuta

var. gerardii (Besser) Burnat [1892, Fl. Alp. Marit., 1 : 99] = A. planisiliqua

var. gracilescens (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 216] = A. hirsuta

var. hirtella (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 216] = A. hirsuta

var. idanensis (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 216] = A. hirsuta

var. jugicola (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 219] = A. allionii

var. kochii (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 218] = A. sagittata

var. microstyla Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 217] = A. sagittata

var. permixta (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 218] = A. sagittata

var. petricola (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 217] = A. hirsuta

var. pubigera (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 216] = A. hirsuta

var. propera (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 216] = A. hirsuta

var. propinqua (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 216] = A. hirsuta

var. rigidula (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 218] = A. sagittata

var. sagittata (Bertol.) Burnat [1892, Fl. Alp. Marit., 1 : 98] º A. sagittata

var. vesula (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 219] = A. allionii

var. virescens (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 218] = A. sagittata

Arabis bellidioides Lam. [1783, Encycl. Méth., Bot., 1 : 229] º Cardamine bellidifolia subsp. bellidifolia

Arabis hispida Lam. [1783, Encycl. Méth., Bot., 1 : 219] [nom. illeg.], non Murray [1774, Syst. Veg., ed. 13 : 501] º A. hirsuta

Arabis hispida Salisb. [1796, Prodr. : 272] [nom. illeg.], non Murray [1774] = A. scabra

Arabis ×hybrida Reuter [1841, Catal. Pl. Genèv. Suppl. : 8] (A. collina × scabra) Ga 3

Arabis idanensis Jordan [1860, Diagn. : 117] = A. hirsuta

Arabis incana Moench [1794, Meth. : 257] [nom. illeg.] º A. alpina subsp. alpina

Arabis ×intermedia Brügger [1882 Jahresber. Naturw. Forsch. Ges. Graubündens, N. F., 25 : 92] (A. ciliata × hirsuta)

Arabis jacquini G. Beck [1884, Fl. Hernstein : 316] = A. soyeri subsp. subcoriacea

Arabis janitrix Quézel [1951, Bull. Soc. Bot. Fr., 98 : 20] = A. alpina subsp. alpina ?

Arabis jugicola Jordan [1860, Diagn. : 121] = A. allionii

Arabis kochii Jordan [1860, Diagn. : 112] = A. sagittata

Arabis ×kotulae Zapal. [1912, Bull. Acad. Cracov., Ser. B, 1912 : 121] (A. hirsuta × soyeri)

Arabis lateripendens St-Lager [1880, Ann. Soc. Bot. Lyon, 7 : 120] = A. turrita

Arabis lerchenfeldiana Schur [1866, Enum. Pl. Transs. : 42] = A. alpina subsp. alpina

Arabis longisiliqua Wallr. [1822, Sched. Crit. : 359], non C. Presl in J. & C. Presl [1822, Delic. Prag. : 16] = A. sagittata

Arabis longistyla Rechinger fil. [1938, Feddes Repert., 43 : 150] = Diplotaxis viminea

Arabis lucens Dulac [1867, Fl. Hautes-Pyr. : 202] = A. soyeri subsp. subcoriacea

Arabis lusitanica Boiss. [1854, Diagn. Pl. Or., Ser. 2, 1 : 20] = A. planisiliqua

Arabis major S.F. Gray [1821, Nat. Arr. Brit. Pl., 2 : 676] [nom. illeg.] º A. turrita

Arabis malinvaldiana Rouy & Coincy in Coincy [1893, Eclog. Pl. Hisp., 1 : 7, tab. 1] = A. auriculata

Arabis merinoi Pau ex Merino [1904, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat., 2 : 512] = A. alpina subsp. alpina

Arabis montana Lam. [1783, Encycl. Méth., Bot., 1 : 219] = A. hirsuta

Arabis montbretiana Boiss. [1842, Ann. Sci. Nat., Sér. 2, 17 : 53] = A. nova subsp. nova

Arabis monticola Jordan [1860, Diagn. : 107] = A. alpina subsp. alpina

Arabis multijuga Borbás [1877, Linnaea, 41 : 604] = Cardaminopsis arenosa subsp. arenosa

Arabis muralis Bertol. [1806, Rar. Pl. Ital. Decad., 2 : 37], non Salisb. [1796, Prodr. : 272] = A. collina 1, 2, 3, 4

subsp. collina sensu 3 [1936, Quatre Fl. Fr. : 420] = A. rosea 3

subsp. rosea (DC.) Nyman [1878, Consp. Fl. Eur. : 33] º A. rosea

var. rosella (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 220] ; ead. comb. Gautier [1898, Catal. Fl. Pyr. Orient. : 77] = A. collina 3

var. saxigena (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 220] = A. collina

Arabis muralis Salisb. [1796, Prodr. : 272] [nom. illeg.] º Arabidopsis thaliana

Arabis muricola Jordan [1860, Diagn. : 125] = A.. collina

Arabis ×murrii Khek [1891, Progr. Oberrealsch. Innsbr. : 521] (A. ciliata × hirsuta) 3

Arabis nemorensis Reichenb. [1832, Fl. Germ. Exc. : 632] subsp. planisiliqua (Pers.) Soják [1980, Cas. Nár. Muz. (Praha), 148 (3-4) : 194] º A. planisiliqua

Arabis nipponica H. Boiss. [ ] = A. hirsuta

Arabis nova Vill. [1779, Prosp. Hist. Pl. Dauph. : 39] subsp. nova 2n = 16 Ga 4, 5, 6

Arabis obtusifolia Schur [1853, Verh. Siebenb. Ver. Naturw., 4 : 58, 6] = A. alpina subsp. alpina

Arabis ochroleuca (Lam.) Lam. [1783, Encycl. Méth., Bot., 1 : 218] [nom. illeg.] º A. turrita

Arabis orientalis (L.) Prantl [1884, Excursionfl. Bayern : 227] º Conringia orientalis

Arabis ovata (Pursh) Poiret in Lam. [1817, Encycl. Méth., Bot., Suppl. 5 : 557] = A. hirsuta

Arabis ×palezieuxii Beauverd [1913, Bull. Soc. Bot. Genève, Sér. 2. 4 : 414] (A. alpina subsp. alpina × hirsuta) Ga 3

Arabis patula (Ehrh.) Weinmann [1810, Cat. Hort. Dorpat. : 18] = A. auriculata

Arabis pauciflora (Grimm) Garcke [1858, Fl. Nord. Mittel-Deutschl., ed. 4 : 22] = Fourraea alpina 3, 4, 5

Arabis pedemontana Boiss. [1843, Diagn. Pl. Or., Ser. 1, 1 : 69] E Ga (04) 4, 5, 6

Arabis pendula Moritzi [ ], non L. [1753, Sp. Pl. : 665] = A. turrita

Arabis perfoliata Lam. [1783, Encycl. Méth., Bot., 1 : 219] [nom. illeg.] º Turritis glabra2

Arabis permixta Jordan [1860, Diagn. : 110] = A. sagittata

Arabis petiolata M. Bieb. [1808, Fl. Taur. Cauc., 2 : 126] (b.) º Alliaria petiolata

Arabis petricola Jordan [1860, Diagn. : 121] = A. hirsuta

Arabis petrogena A. Kerner [1863, Österr. Bot. Z., 13 : 141] = Cardaminopsis arenosa subsp. arenosa

Arabis pieninica Woloszczak [ ] = A. alpina subsp. alpina

Arabis pinnatifida Lam. [1783, Encycl. Méth., Bot., 1 : 221] (b.) º Murbeckiella pinnatifida subsp. pinnatifida

Arabis planisiliqua (Pers.) Reichenb. [1837-1838, Icon. Fl. Germ., 2 : 13] 2n = 16 Co, Ga 4, 6

Arabis procera Jordan [1860, Diagn. : 114] = A. sagittata

Arabis propera Jordan [1860, Diagn. : 118] = A. hirsuta

Arabis propinqua Jordan [1860, Diagn. : 118] = A. hirsuta

Arabis provincialis Gandoger [1880, Dec. Pl. Nouv. III : 22] = A. auriculata

Arabis pseudociliata Callay [1900, Catal. Pl. Départ. Ardennes : 113] = ?

Arabis pubicalyx Miq. [1864, Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat., 2 : 72] = Arabidopsis thaliana

Arabis pubigera Jordan [1860, Diagn. : 115] = A. hirsuta

Arabis pumila Jacq. [1775, Fl. Austr., 3 : 44] = A. bellidifolia subsp. bellidifolia

Arabis pumila sensu 1 [1894, Fl. Fr. : 25], 2 [1900, Fl. Fr., 1 : 100, fig. 227], 3 [1936, Quatre Fl. Fr. : 419, n° 1841], 5 [1982, Fl. Fr., 4 : 1282, n° 3112], non Jacq. [1775] = A. bellidifolia subsp. stellulata 1, 2, 3, 5

subsp. stellulata (Bertol.) Nyman [1878, Consp. Fl. Eur. : 34] º A. bellidifolia subsp. stellulata

Arabis ramosa Lam. [1779, Fl. Fr., 2 : 510] [nom. illeg.] º Arabidopsis thaliana

Arabis reichenbachii Syme in Sowerby [1847, Engl. Bot., ed. 3, 1 : 168] = A. hirsuta

Arabis recta Vill. [1788, Hist. Pl. Dauph., 3 : 319] 2n = 16 Ga 4, 4*, 5

Arabis resedifolia (L.) Lam. [1779, Fl. Fr., 2 : 511] º Cardamine resedifolia

Arabis reverchonii Freyn [1893, Bull. Herb. Boissier, 1 : 542] = A. nova subsp. nova

Arabis rigida Dulac [1867, Fl. Hautes-Pyr. : 200] [nom. illeg.], non Wallr. [1840] º Fourraea alpina

Arabis rigida Wallr. [1840, Beitr. Fl. Hercyn. : 229] = A. auriculata

Arabis rigidula Jordan [1860, Diagn. : 108] = A. sagittata

Arabis rosea DC. [1821, Syst. Nat., 2 : 215] 2n = 32 P Ga, Co ? 6

Arabis rosella Jordan [1860, Diagn. : 126] = A. collina

Arabis rubricaulis Jordan [1860, Diagn. : 113] = A. sagittata

Arabis rugosa Moench [1794, Meth. : 259] [nom. illeg.] º A. turrita

Arabis rupestris Nutt. in Torrey & A. Gray [1838, Fl. N. Amer., 1 : 81] = A. hirsuta

Arabis ×sabauda Brügger [1882 Jahresber. Naturw. Forsch. Ges. Graubündens, N. F., 25 : 87] (A. bellidifolia subsp. stellulata × ciliata)

Arabis sagittata (Bertol.) DC. in Lam. & DC. [1815, Fl. Fr., éd. 3, 5 : 591] 2n = 16 Co, Ga 4, 6

subsp. barcinonensis Sennen [1929, Pl. Esp., 1928, n. 6795] = A. planisiliqua

subsp. lusitanica (Boiss.) Soják [1980, as. Nár. Muz. (Praha), 148 (3-4) : 193] = A. planisiliqua

Arabis saxigena Jordan [1860, Diagn. : 127] = A. collina

Arabis saxeticola Jordan [1860, Diagn. : 106] = A. alpina subsp. alpina

Arabis saxatilis All. [1785, Fl. Pedem., 1 : 268] [nom. illeg.] º A. nova subsp. nova 1, 2, 3

Arabis scabra All. [1774, Auct. Syn. Meth. Stirp. Hort. Reg. Taur. : 74] 2n = 16 Ga 3, 5, 6

var. corbariensis (Timb.-Lagr.) P. Fourn. [1936 : 418] = A. scabra 3

Arabis schivereckiana Andrz.in DC. [1824, Prodr., 1 : 145] = A. bellidifolia subsp. stellulata

Arabis segetalis Schur [1866, Enum. Pl. Transs. : 45] = Cardaminopsis arenosa subsp. arenosa

Arabis seringeana Gandoger [1880, Dec. Pl. Nouv. III : 23] = A. auriculata

Arabis serpillifolia Vill. [1779, Prosp. Hist. Pl. Dauph. : 39] subsp. serpillifolia 2n = 16 Ga 2, 3, 4, 5, 6

Arabis sinaica Boiss. [1849, Diagn. Pl. Or., Ser. 1, 8 : 21] = A. recta

Arabis sophia (L.) Bernh. [1800, Syst. Verz. Pfl. Erfurt : 195] º Descurainia sophia

Arabis soyeri Reuter & Huet in Reuter [1853, Cat. Grain. Jard. Genéve, 1852 : 4 ; Ann. Sci. Nat., Paris, Sér. 3, 19 : 251] Ga 4, 5, 6

subsp. jacquini (G. Beck) B.M.G. Jones [1964, Feddes Repert., 69 : 59] = subsp. subcoriacea 4

subsp. soyeri 2n = 16 Ga 4, 5, 6

subsp. subcoriacea (Gren.) Breistr. [1947, Bull. Soc. Sci. Isère, 61 : 615] 2n = 16 Ga 4*, 5, 6

Arabis stellulata Bertol. in Desv. [1813, J. Bot. Appl., 2 : 76] (b.) º A. bellidifolia subsp. stellulata

Arabis stolonifera Clairv. [1811, Man. Herb. : 223] [nom. illeg.] º Cardaminopsis halleri subsp. halleri

Arabis stricta Hudson [1778, Fl. Angl., ed. 2 : 292] = A. scabra 1, 2, 4

subsp. biennis (Timb.-Lagr.) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 213] = A. scabra

subsp. corbariensis (Timb.-Lagr.) Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 213] = A. scabra

Arabis subcoriacea Gren. in F.W. Schultz [1853, Arch. Fl. Fr. All. : 274] (b.) º A. soyeri subsp. subcoriacea

Arabis subnitens Jordan [1860, Diagn. : 124] = A. ciliata var. ciliata

Arabis ×subnivalis Brügger [1882, Jahr. Naturf. Ges. Graubünd., N. F., 25 : 88] (A. bellidifolia subsp. stellulata × caerulea ?)

Arabis sudetica Tausch [1836, Flora (Regensb.), 19 (2) : 407] = A. allionii

Arabis supina (L.) Lam. [1779, Fl. Fr., 2 : 512] º Sisymbrium supinum

Arabis tenella Host [1831, Fl. Austr., 2 : 273] = Cardaminopsis halleri subsp. halleri

Arabis thaliana L. [1753, Sp. Pl. : 665] (b.) º Arabidopsis thaliana 1

Arabis ×thomasii Thell. [1910, Ber. Schweiz. Bot. Ges., 19 : 143] (A. ciliata × serpillifolia subsp. serpillifolia) 3

Arabis thyrsoidea Sm. [1813, Fl. Graec. Prodr., 2 : 28] = A. caucasica

Arabis turrita L. [1753, Sp. Pl. : 665] 2n = 16 Co, Ga 1, 2, 3, 4, 6

var. lasiocarpa Uechtr. ex Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 225] = A. turrita

var. leiocarpa Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 225] = A. turrita

Arabis umbrosa Crantz [1762, Stirp. Austr., ed. 1, 1 : 43] = A. turrita

Arabis verna (L.) R. Br. in Aiton fil. [1812, Hort. Kew., ed. 2, 4 : 105] 2n = 16, 32 Co, Ga 1, 2, 3, 4, 6

var. dasycarpa Godron ex Rouy & Foucaud in Rouy [1893, Fl. Fr., 1 : 211] = A. verna

Arabis vesula Jordan [1860, Diagn. : 125] = A. allionii

Arabis violacea Moench [1794, Meth. : 259] [nom. illeg.] º A. verna

Arabis viscosa DC. [1821, Syst. Nat., 2 : 216] = A. caucasica

Arabis zeyheriana Turcz. [1854, Bull. Soc. Naturalistes Moscou, 27 (2) : 292] = Arabidopsis thaliana

Arabidopsis hirsuta × planisiliqua

ARACEAE : Ambrosinia, Arisarum, Arum, Dracunculus, Helicodiceros, Zantedeschia : BOGNER & NICOLSON (1992)

Arachnites F.W. Schmidt [1793, Fl. Boëm., 1 : 74] (Orchidaceae), nom. rej. vs. Arachnitis Philippi [1864] (Corsiaceae), nom. cons. T : n. d.

Arachnites anthropophora (L.) F.W. Schmidt [1793, Fl. Boëm., 1 : 77] º Aceras anthropophorum

Arachnites apifera (Hudson) Hoffm. [1795, Deutschl. Fl., ed. 2, 2 : 180] º Ophrys apifera subsp. apifera

Arachnites aranifera (Hudson) Bubani [1902, Fl. Pyr., 4 : 48] = Ophrys sphegodes

Arachnites atrata Bubani [1902, Fl. Pyr., 4 : 49] = Ophrys incubacea

Arachnites bertolonii (Moretti) Todaro [1842, Orch. Sicul. : 79] º Ophrys bertolonii

Arachnites bombylifera (Link) Todaro [1842, Orch. Sicul. : 91] º Ophrys bombylifera

Arachnites fuciflora F.W. Schmidt [1793, Fl. Boëm., 1 : 76] (b.) º Ophrys fuciflora subsp. fuciflora

Arachnites fuciflora Todaro [1842, Orch. Sicul. : 79], non F.W. Schmidt [1793, Fl. Boëm., 1 : 76] = Ophrys sphegodes

Arachnites fusca (Link) Todaro [1842, Orch. Sicul. : 98] º Ophrys fusca subsp. fusca

Arachnites inzengae Tod. [1858, Nuovo Gen. Sp., 1 : 12] [pro sp.] "insengae" (b.) º Ophrys ×inzengae

Arachnites lutea (Cav.) Todaro [1842, Orch. Sicul. : 95] º Ophrys lutea subsp. lutea

Arachnites monorchis (L.) Hoffm. [1795, Deutschl. Fl., ed. 2, 2 : 179] º Herminium monorchis

Arachnites musciflora F.W. Schmidt [1793, Fl. Boëm., 1 : 75] [nom. illeg.] = Ophrys insectifera

Arachnites speculum Todaro [1842, Orch. Sicul. : 93] = Ophrys ciliata

Arachnites tenthredinifera (Willd.) Todaro [1842, Orch. Sicul. : 92] º Ophrys tenthredinifera subsp. tenthredinifera

Arachnospermum F.W. Schmidt [1795, Samml. Phys.-Oecon. Aufs., 1 : 274] (Asteraceae), nom. rej. vs. Podospermum DC. [1805], nom. cons. = Scorzonera T : A. laciniatum

Arachnospermum laciniatum (L.) F.W. Schmidt [1795, loc. cit.] º Scorzonera laciniata

Arachus Medik. [1787, Vorles. Churpf. Phys.-Öcon. Ges., 2 : 360] (Fabaceae) = Vicia T : A. vicioides

Arachus vicioides Medik. [1787, loc. cit.] [nom. illeg.] º Vicia bithynica

Aracium Dulac [1867, Fl. Hautes-Pyr. : 483] (Asteraceae), non Aracium A. Monnier [1829] = Crepis T : A. paludosum

Aracium paludosum (L.) Dulac [1867, Fl. Hautes-Pyr. : 483] º Crepis paludosa

Aracium A. Monnier [1829, Ess. Hierac. : 73] (Asteraceae) T : A. alpinum

Aracium alpinum (L.) A. Monnier [1829, loc. cit.] º Cicerbita alpina

Aracium aureum (L.) D. Dietr. [1847, Sp. Pl.., 4 : 1329] º Crepis aurea subsp. aurea

Aracium cydoniifolium (Vill.) D. Dietr. [1847, Sp. Pl.., 4 : 1330] º Hieracium cydoniifolium

Aracium praemorsum (L.) D. Dietr. [1847, Sp. Pl.., 4 : 1329] º Crepis praemorsa subsp. praemorsa

Aracium prenanthoides (Vill.) D. Dietr. [1847, Sp. Pl.., 4 : 1330] º Hieracium prenanthoides

Aracium succisifolia (All.) D. Dietr. [1847, Sp. Pl.., 4 : 1330] = Crepis mollis

Aragallus Necker ex E.L. Greene [1897, Pittonia, 3 : 209] (Fabaceae) [nom. illeg.] º Astragalus

Aragallus campestris (L.) E.L. Greene [1897, Pittonia, 3 : 211] º Oxytropis campestris

Aragallus fetidus (Vill.) E.L. Greene [1897, Pittonia, 3 : 211] º Oxytropis fetida subsp. fetida

Aragallus montanus (L.) E.L. Greene [1897, Pittonia, 3 : 210] = Oxytropis sp.

Aralia L. [1753, Sp. Pl. : 273] (Araliaceae) T : A. racemosa L.

Aralia japonica Thunb. in Murray [1784, Syst. Veg., ed. 14 : 300] (b.) º Fatsia japonica

ARALIACEAE : Fatsia, Hedera

ARAUCARIACEAE : Araucauria

Araucaria Jussieu [1789, Gen. : 413] (Araucariaceae) (Dombeya, Pinus) T : A. imbricata

Araucaria araucana (Molina) C. Koch [1869, Dendrol., 2 (2) : 611] 2n = 26 J 6

Araucaria chilensis Mirbel [1825, Mém. Mus. Paris, 13 : 49] = A. araucana

Araucaria dombeyi L.C.M. Richard [1826, Conif. : 86, tab. 20] = A. araucana

Araucaria imbricata Pavon [1797, Mem. Acad. Med. Madrid, 1 : 199] [nom. illeg.] º A. araucana

Araujia Brot. [1818, Trans. Linn. Soc. London, 12 : 62] (Asclepiadaceae) (Physianthus) T : A. sericifera 'sericofera'

Araujia sericifera Brot. [1818, Trans. Linn. Soc. London, 12 : 62] 2n = 20 N Ga, + N Co 4, 6

Arbutus L. [1753, Sp. Pl. : 395] (Ericaceae) (Unedo) T : A. unedo

Arbutus alpina L. [1753, Sp. Pl. : 395] (b.) º Arctostaphylos alpinus 1, 2

Arbutus alpina L. [1754, Fl. Angl. : 15], non L. [1753, Sp. Pl. : 395] = Arctostaphylos uva-ursi subsp. uva-ursi

Arbutus andrachne L. [1759, Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1024] + N Ga (13, env. Marseille)

Arbutus andrachnoides Link [1821, Enum. Hort. Berol. Alt., 1 : 395] (A. andrachne unedo)

Arbutus buxifolia Stokes [1812, Bot. Mat. Med., 2 : 509] [nom. illeg.] º Arctostaphylos uva-ursi subsp. uva-ursi

Arbutus crispa Hoffmanns. [1824, Verz. Pfl. Nachtr., 1 : 204] = A. unedo

Arbutus integrifolia Sims in Curtis [1822, Bot. Mag. : tab. 2319], non Lam. [1783, Encycl. Méth., Bot., 1 : 227] = A. unedo

Arbutus laurifolia L. fil. [1782, Suppl. Fl. : 238] = A. unedo

Arbutus procumbens Salisb. [1796, Prodr. : 289] [nom. illeg.] º Arctostaphylos uva-ursi subsp. uva-ursi

Arbutus salicifolia Hoffmanns. [1824, Verz. Pfl. Nachtr., 1 : 204] = A. unedo

Arbutus serratifolia Lodd. [Bot. Cab., tab. 580], non Salisb. [1796, Prodr. : 288] = A. andrachne

Arbutus serratifolia Salisb. [1796, Prodr. : 288] [nom. illeg.] º A. unedo

Arbutus unedo L. [1753, Sp. Pl. : 395] 2n = 26 Co, Ga 1, 2, 3, 4, 5, 6

var. alba Aiton fil. [1811, Hort. Kew., ed. 2, 3 : 56] = A. unedo

var. crispa (Hoffmanns.) Rouy [1908, Fl. Fr., 10 : 102] = A. unedo

var. integrifolia (Sims) Rouy [1908, Fl. Fr., 10 : 102] = A. unedo

var. plena Aiton fil. [1811, Hort. Kew., ed. 2, 3 : 56] = A. unedo

var. rubra Aiton fil. [1811, Hort. Kew., ed. 2, 3 : 56] = A. unedo

var. salicifolia (Hoffmanns.) Rouy [1908, Fl. Fr., 10 : 102] = A. unedo

var. serratifolia Rouy [1908, Fl. Fr., 10 : 102] = A. unedo

Arbutus uva-ursi L. [1753, Sp. Pl. : 395] (b.) º Arctostaphylos uva-ursi subsp. uva-ursi

Arbutus uva-ursi auct., non L. : sensu 1 [1894, Fl. Fr. : 201], 2 [1904, Fl. Fr., 2 : 506, fig. 2376] = Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolius 1, 2

Arbutus vulgaris Bubani [1899, Fl. Pyr., 2 : 7] [nom. illeg.] º A. unedo

Arceuthobium M. Bieb. [1819, Fl. Taur. Cauc., 3 : 629] (Viscaceae), nom. cons. vs. Razoumoskya Hoffm. [1808], nom. rej. GAUSSEN (1964), GIRERD (1964), J. GAMISANS in GREUTER & RAUS (1983 : 99) T : A. oxycedri

Arceuthobium juniperi Bubani [1897, Fl. Pyr., 1 : 131] [nom. illeg.] º A. oxycedri

Arceuthobium juniperorum Chatenier [1904, Bull. Soc. Bot. Rochel., 25 (1903) : 34] [nom. illeg.] º A. oxycedri

Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb. [1819, Fl. Taur. Cauc., 3 : 629] 2n = 26 - Co, Ga 1, 2, 3, 4, 5, 6

Arceuthobium salicorniiforme Chatenier [1904, Bull. Soc. Bot. Rochel., 25 (1903) : 34] [nom. illeg.] º A. oxycedri

Arceuthos Antoine & Kotschy [1854, Österr. Bot. Wochenbl., 4 (31) : 249] (Cupressaceae) = Juniperus T : A. drupacea (Labill.) Antoine & Kotschy º Juniperus drupacea Labill.

Archangelica N.M. Wolff [1776, Gen. Pl. : 321] (Apiaceae) = Angelica T : A. atropurpurea (L.) Hoffm.

Archangelica alpina Simonk. [ ] = Angelica archangelica subsp. archangelica var. archangelica

Archangelica decurrens Ledeb. [1829, Fl. Alt., 1 : 316] = Angelica archangelica subsp. archangelicavar. arcangelica

Archangelica officinalis Hoffm. [1814, Gen. Pl. Umb., ed. 1 : 174] º Angelica archangelica subsp. archangelica var. archangelica 5

Archangelica sativa Besser [1821, Enum. Pl. Volhyn. : 13] [nom. illeg.] º Angelica archangelica subsp. archangelica var. sativa

Archangelica slavica Reuss [1853, Kvet. Slov. : 184] = Angelica archangelica subsp. archangelica var. archangelica

Arcion Bubani [1899, Fl. Pyr., 2 : 123] (Asteraceae) [nom. illeg.] (vel var. orth. ?) º Arctium

Arction Cass. in Cuvier [1826, Dict. Sci. Nat., 41 : 310, 330] (Asteraceae) º Arctium Lam. [1779], non L. [1753, Sp. Pl.] = Berardia

Arcteranthis E.L. Greene [1897, Pittonia, 3 : 190] (Ranunculaceae) = Ranunculus T : A. cooleyae (Vasey & Rose) E.L. Greene º Ranunculus cooleyae Vasey & Rose

Arctium L. [1753, Sp. Pl. : 816] (Asteraceae) ARÈNES (1950), DUISTERMAAT (1996) (Bardana, Lappa) T : A. lappa L.

Arctium ×ambiguum (Celak.) G. Beck ex Nyman [1889, Consp. Fl. Eur., Suppl. 2 (1) : 179] (A. lappa × tomentosum) Ga 3

Arctium ×arachnoideum Kit. in Jáv. [1926] = A. ×ambiguum

Arctium ×batavum Arènes [1950, Bull. Jard. Bot. État Bruxelles, 20 (1) : 127] (A. minus × pubens)

Arctium ×bretonii Rouy [1912, Fl. Fr., 13 : 517] (A. pubens × tomentosum) Ga 3

Arctium chabertii Briq. & Cavillier in Burnat [1931, Fl. Alp. Marit., 7 : 269] + Co 4, 6

Arctium ×cimbricum (E.H.L. Krause) Hayek in Hegi [1928, Illustr. Fl. Mitteleur., 6 (2) : 834] (A. lappa × nemorosum) 3

Arctium ×debrayi Senay [1936, Bull. Soc. Bot. Fr., 83 : 341] (A. lappa × pubens) Ga 3

Arctium intermedium Bab. [1856, Ann. & Mag. Nat. Hist., Ser. 2, 17 : 374] = A. lappa

Arctium intermedium Lange in Oeder [1861, Fl. Dan. : tab, 2663], non Bab. [1856] = A. nemorosum

Arctium lappa L. [1753, Sp. Pl. : 816] 2n = 36 Co ?, Ga 3, 4, 5, 6

subsp. majus Arènes [1950, Bull. Jard. Bot. État Bruxelles, 20 (1) : 75] = A. lappa

Arctium ×maassii (M. Schulze) Rouy [1905, Fl. Fr., 9 : 98] (A. minus × nemorosum) Ga 3

Arctium macrospermum (Wallr.) Dalla-Torre & Sarnth. [1912, Fl. Tirol., 6 (3) : 595] = A. nemorosum

Arctium majus Bernh. [1800, Syst. Verz. Pfl. Erfurt : 154] [nom. illeg.] º A. lappa

subsp. intermedium (Lange) Nyman [1879, Consp. Fl. Eur. : 402] = A. nemorosum

subsp. nemorosum (Lej.) Rouy [1905, Fl. Fr., 9 : 95] º A. nemorosum

Arctium minus (Hill) Bernh. [1800, Syst. Verz. Pfl. Erfurt : 154] 2n = 36 Co, Ga 3, 4, 5, 6

subsp. alpestre Arènes Bull. Jard. Bot. État Bruxelles, 20 (1) : 94, Pl. IV, fig. A, B] = ? #

subsp. mediterraneum Arènes [1950, Bull. Jard. Bot. État Bruxelles, 20 (1) : 108] = A. minus

subsp. nemorosum (Lej.) Syme in Sowerby [1866, Engl. Bot., ed. 3, 5 : 25 ; ead. comb. Gautier [1912, Catal. Fl. Corbières : 160] ; Arènes [1950] º A. nemorosum

subsp. pubens (Bab.) P. Fourn. [1928, Fl. Compl. Plaine Franç. : 291 ; 1940, Quatre Fl. Fr. : 998] º A. pubens 3

Arctium ×mixtum (Simonk.) Nyman [1889, Consp. Fl. Eur., Suppl. 2 (1) : 179] (A. minus × tomentosum) Ga 3

Arctium nemorosum Lej. [1833, Mag. Hort. (Liège), 1 : 289] 2n = 36 Ga 3, 4, 5, 6

subsp. pubens (Bab.) Rothm. [1963, Feddes Repert., 64 : 11] º A. pubens

subsp. tchihatchefii Arènes [1950, Bull. Jard. Bot. État Bruxelles, 20] = A. pubens

Arctium ×neumanii Rouy [1905, Fl. Fr., 9 : 58, nom. nud.] ; Rouy ex P. Fourn. [1928, Fl. Compl. Plaine Franç. : 290] (A. nemorosum × tomentosum) 3

Arctium ×nothum (Ruhmer) J. Weiss in Koch [1902, Syn. Deutch. Schweiz. Fl., ed. 3, 2 : 1512] (A. lappa × minus) Ga 3

Arctium officinale Wenderoth [1846] [nom. illeg.] = A. lappa

Arctium personata L. [1753, Sp. Pl. : 816] (b.) º Carduus personata subsp. personata

Arctium pubens Bab. [1856, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinb., 1856 : 23] E Co vel - Co ?, Ga 4, 5, 6

Arctium ×ritschlianum (Ascherson) Vollmann [1914] = A. ×mixtum

Arctium ×scanicum Rouy [1905, Fl. Fr., 9 : 98] (A. lappa × racemosum)

Arctium ×sooi Mathé [1937] = A. ×debrayi

Arctium ×subracemosum (Simonk.) Nyman [1889, Consp. Fl. Eur., Suppl. 2 (1) : 179] = A. ×nothum

Arctium tomentosum Miller [1768, Gard. Dict., ed. 8, n° 3] 2n = 36 Ga 3, 4, 5, 6

Arctium ×vindobonense Teyber [1900] = A. ×nothum

Arctium vulgare (Hill) A. Evans [1913, J. Bot. (London), 51 : 117] = A. lappa

Arctium Lam. [1779, Fl. Fr., 2 : 70] (Asteraceae), non Arctium L. [1753] = Berardia T : A. lanuginosum

Arctium lanuginosum Lam. [1779, Fl. Fr., 2 : 70] = Berardia subacaulis

Arctopoa (Griseb.) Probat. [1974, Novosti Sist. Vyssh. Rast., 11 : 49] (Poaceae) = Poa T : A. eminens (J. Presl) Probat.

Arctostaphylos Adanson [1763, Fam. Pl., 2 : 165] (Ericaceae), nom. cons. vs. Uva-Ursi Duhamel [1755], nom. rej. FROMARD (1984) (Arbutus, Arctous, Daphnidostaphylis, Mairania, Schizococcus, Uva-ursi, Xerobotrys) T : A. uva-ursi

Arctostaphylos alpinus (L.) Sprengel [1825, Syst. Veg., ed. 16, 2 : 287] 2n = 26 Ga 3, 4, 6

Arctostaphylos officinalis Wimmer & Grab. [1827, Fl. Siles., 1 : 391] = A. uva-ursi

Arctostaphylos uva-ursi sensu , Fl. Eur.1937, Quatre Fl. Fr. : 702, n° 2939], sensu D.A. Webb in 4 [1972, Fl. Eur., 3 : 11], p.p., 5 [1982, Fl. Fr., 4 : 1338, n° 3271] = subsp. crassifolius 3, 4, 5

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel [1825, Syst. Veg., ed. 16, 2 : 287] #

subsp. crassifolius (Br.-Bl.) L. Villar [1980, Publ. Centr. Pir. Biol. Exp., Jaca, 11 : 209] 2n= 52 Ga 6

var. crassifolius Br.-Bl. in Br.-Bl. & O. Bolòs [1957, Anal. Estac. Exp. Aula-Dei, 8 : 35] (b.) º subsp. crassifolius

subsp. uva-ursi 2n = 26 régions arctiques, pas en France.

Arctotheca Wendland [1798, Beobacht. : 41] (Asteraceae) (Arctotis, Cryptostemma) VIVANT (1980 : 290) T : A. repens Wendland

Arctotheca calendula (L.) Levyns [1942, J. South Afr. Bot., 8 : 284] 2n = 18 + N Ga (40, 64) 4, 6

Arctotis L. [1753, Sp. Pl. : 922] (Asteraceae) T : A. angustifolia L.

Arctotis calendulacea L. [1767, Syst. Veg., ed. 12, 2 : 578] = Arctotheca calendula

Arctous (A. Gray) Niedenzu [1889, Bot. Jahrb. Syst., 11 : 180] (Ericaceae) = Arctostaphylos T : A. alpina

Arctous alpinus (L.) Niedenzu [1889, Bot. Jahrb. Syst., 11 : 180] º Arctostaphylos alpinus

Arduina Adanson [1763, Fam. Pl. : 499] (Apiaceae), nom. rej. vs. Kundmannia DC. [1830], nom. cons.

Arduina sicula (L.) O. Kuntze [1891, Rev. Gen. Pl., 1 : 265] º Kundmannia sicula

ARECACEAE (PALMAE): Chamaerhops, Jubaea, Phoenix, Trachycarpus, Washingtonia D'autres espèces de palmiers appartenant à d'autres genres sont aussi cultivées notamment sur la Côte d'Azur et peut-être devrait-t-on citer Brahea armata S. Watson [º Erythea armata (S. Watson) S. Watson, E. roezlii Becc.], Sabal palmetto (T. Walter) Lodd. ex Schultes & Schultes fil.., Syagrus capitatus (C.F.P. Martius) Glassman [º Butia capitata (C.F.P. Martius) Becc.], S. romanzoffianus (Cham.) Glassman [º Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc.], ...

Arenaria Adanson [1763, Fam. Pl. : 256] (Caryophyllaceae), non Arenaria L. [1753, Sp. Pl.] (Caryophyllaceae) = Sagina T : Sagina nodosa L.

Arenaria L. [1753, Sp. Pl. : 423] (Caryophyllaceae) GIRERD & LAMBINON (1991), GODEAU (1973), FAVARGER (1978), GUTERMANN & MENNEMA (1983), RITTER (1973 : 188), WYSE JACKSON & PARNELL (1987) (Alsinanthe, Alsine, Arenaria, Assoella, Cernohorskya, Dufourea, Eremogone, Euthalia, Greniera, Gypsophytum, Plinthine, Porphyrantha, Wilwebera) T : A. serpyllifolia

Sect. Spergularia Pers. [1805, Syn. Pl., 1 : 504] (b.) Spergularia

Arenaria abietina C. Presl in J. & C. Presl [1822, Delic. Prag. : 63] = A. grandiflora subsp. grandiflora

Arenaria aggregata (L.) Loisel. in Cuvier [1827, Dict. Sci. Nat., 46 : 513] Ga 3, 4, 5, 6

subsp. aggregata 2n = 26, 30 Ga 4, 5, 6

subsp. cantabrica (Font-Quer) Greuter & Burdet in Greuter & Raus [1982, Willdenowia, 12 (2) : 185] = subsp. erinacea

subsp. capitata Font-Quer [1948, Arxiv. Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans, 15 : 21] [nom. invalid.] = subsp. aggregata

subsp. erinacea (Boiss.) Font-Quer [1946, Anal. Jard. Bot. Madrid, 6 (2) : 487] 2n = 20, 28, c. 30, 40, 44, 52, c. 54, c. 58, 60 Ga ? 4, 5, 6 @

subsp. tetraquetra (L.) Font-Quer [1848, Arxiv. Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans, 15 : 21] º A. tetraquetra subsp. tetraquetra les plantes du MtVentoux (84) sont intermédiaires entre subsp. aggregata et subsp. erinacea et correspondent sans doute à une sous-espèce non encore nommée ?

Arenaria alpicola G. Beck [1891, Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, 6 : 326], non Ten. [1830, Fl. Nap., 4 : 224] = A. serpyllifolia subsp. serpyllifolia

Arenaria alpina (Gaudin) A. Kerner [1882, Fl. Excicc. Austr. Hung. : n° 561, in Sched.], non Porter & J. Coulter [1874, Fl. Colorado : 14] = A. marschlinsii

Arenaria anomala (Waldst. & Kit.) Shinners [1962] = Cerastium dubium

Arenaria apetala Vill. [1779, Prosp. Hist. Pl. Dauph. : 48] = A. biflora

Arenaria arvensis (L.) Wallr. [1822, Sched. Crit. : 200] º Spergula arvensis subsp. arvensis

Arenaria balearica L. [1768, Syst. Nat., ed. 12, 3 : 230] 2n = 18 Co 2, 3, 4, 5, 6

Arenaria barrelieri Vill. [1788, Hist. Pl. Dauph., 3 : 319] = gr. Minuartia hybrida (subsp. hybrida ?)

Arenaria bavarica Pallas [1801, Reise, 2 : 522], non L. [1756, Cent. Pl., 2 : 522] = Minuartia biflora

Arenaria bertolonii Fiori in Fiori & Paoletti [1898, Fl. Anal. Ital., 1 : 349] 2n = 30 Co 4, 6

Arenaria biflora L. [1767, Mant. Pl. : 74] 2n = 22 Ga 1, 2, 3, 4, 5

Arenaria biflora L. var. apetala (Vill.) Cariot & St-Lager [1889, Étude Fl., éd. 8, 2 : 124] = A. biflora

Arenaria brevicaulis Sternberg ex Sprengel [1815, Pugill., 1 : 31] = Minuartia rupestris subsp. rupestris

Arenaria breviflora Bubani [1901, Fl. Pyr., 3 : 36] [nom. illeg.] º A. serpyllifolia subsp. serpyllifolia

Arenaria caespitosa Ehrh. [1790, Beitr. Naturk., 5 : 177] = Minuartia verna subsp. verna

Arenaria caespitosa Salisb. [1796, Prodr. : 299] [nom. illeg.], non Ehrh. [1790] º A. balearica

Arenaria campestris (L.) All. [1785, Fl. Pedem., 2 : 114] = Spergularia rubra

Arenaria cantabrica Amo [1875, Fl. Iber., 6 : 140] = A. leptoclados

Arenaria capillacea All. [1785, Hist. Pl. Dauph., 2 : 365] (b.) º Minuartia capillacea

Arenaria capitata Lam. [1779, Fl. Fr., 3 : 39] [nom. illeg.] º A. aggregata subsp. aggregata 2

var. brevifolia Rouy & Foucaud in Rouy [1896, Fl. Fr., 3 : 252] = A. aggregata subsp. aggregata

var. tenuifolia Rouy & Foucaud in Rouy [1896, Fl. Fr., 3 : 252] = A. aggregata subsp. aggregata

Arenaria caucasica (Boiss.) Fernald [1919, Rhodora, 21 : 5], non Ledeb. [1842, Fl. Ross., 1 : 354] = Minuartia montana subsp. wiesneri

Arenaria cerastiifolia Ramond ex DC. in Lam. & DC. [1805, Fl. Fr., éd. 3, 4 : 783] (b.) º Minuartia cerastiifolia 1

Arenaria cerastioides Lapeyr. [1813], non Poiret [1789, Encycl. Méth., Bot., 2 : 166] = A. purpurascens

Arenaria cerastioides Pers. [1805, Syn. Pl., 1 : 502], non Poiret [1789] = A. purpurascens

Arenaria cerastioides Poiret [1789, Encycl. Méth., Bot., 2 : 166] + A Ga 3, 4, 6

Arenaria cherleria Ardoino [1867, Fl. Alp. Marit. : 65] [nom. illeg.] º Minuartia sedoides

Arenaria cherlerioides Vill. [1779, Prosp. Hist. Pl. Dauph. : 48] = Minuartia rupestris subsp. rupestris

Arenaria ciliata L. [1753, Sp. Pl. : 425] 2n = 80, 120, 240 Ga 1, 2, 3, 4, 5, 6

proles polycarpoides Rouy & Foucaud in Rouy [1896, Fl. Fr., 3 : 247] = A. gothica subsp. moehringioides

subsp. bernensis Favarger [1963, Ber. Scheiz. Bot. Ges., 73 : 176] = A. ciliata

subsp. fugax (J. Gay ex Gren.) O. Schwarz [1949, Mitt. Thuring. Bot. Ges., N. F., 1 (1) : 98] A. gothica var. fugax

subsp. gothica (Fries) Hartman [1846, Svensk och Norsk Exc.-Fl. : 63] º A. gothica subsp.gothica

subsp. hybernica Ostenfeld & O.C. Dåhl [ ] = A. ciliata

subsp. moehringioides (J. Murr) J. Murr [1923, Neue Übers. Bl.-Pff. Vorarlberg, 1 : 106] ; ead. comb. Br.-Bl. [1927, Sched. Fl. Rhaet. Exsicc. : 279] º A. gothica subsp. moehringioides 4

subsp. multicaulis Arcangeli [1882, Comp. Fl. Ital. : 101] = A. gothica subsp. moehringioides ?

subsp. pseudofrigida Ostenfeld & O.C. Dåhl [ ] = A. ciliata

var. fugax J. Gay ex Gren. in Gren. & Godron [1847, Fl. Fr., 1 :259] (b.) º A. gothica var. fugax

var. longipes Rouy in Rouy & Foucaud [1896, Fl. Fr., 3 : 247] = A. ciliata ?

[var.] moehringioides (J. Murr) P. Fourn. [1936, Quatre Fl. Fr. : 299] º A. gothica subsp.moehringioides 3

[var.] polycarpoides (Rouy & Foucaud) P. Fourn. [1936, Quatre Fl. Fr. : 299] = A. gothica subsp.moehringioides 3

[var.] tenella (Kit.) P. Fourn. [1936, Quatre Fl. Fr. : 299] = A. ciliata 3

Arenaria cinerea DC. in Lam. & DC. [1815, Fl. Fr., éd. 3, 5 : 611] Ga 1, 2, 3, 4, 5, 6

Arenaria condensata C. Presl in J. & C. Presl [1822, Delic. Prag. : 62] (b.) º Minuartia recurva subsp. condensata

Arenaria controversa Boiss. [1840, Voy. Bot. Midi Esp., 2 : 100] 2n = 40 Ga 2, 3, 4, 5, 6

Arenaria decussata Salisb. [1796, Prodr. : 299] [nom. illeg.] º A. tetraquetra subsp. tetraquetra

Arenaria diandra Guss. [1827, Fl. Sic. Prodr., 1 : 515] (b.) º Spergularia diandra

Arenaria dichotoma Moench [1794, Meth. : 224] [nom. illeg.] º Minuartia hybrida subsp. tenuifolia

Arenaria dubia Suter [1802, Fl. Helv., 1 : 266] = Minuartia hybrida subsp. hybrida

Arenaria erinacea Boiss. [1840, Voy. Bot. Midi Esp., 2 : 103] (b.) º A. aggregata subsp. erinacea 3

Arenaria eriocalycina Jan [1826] = Minuartia capillacea

Arenaria fasciculata L. subsp. cymifera (Rouy & Foucaud) Bonnier in Bonnier & Douin [1913, Fl. Compl. Fr., 2 : 50] º Minuartia cymifera

subsp. funkii (Jordan) Bonnier in Bonnier & Douin [1913, Fl. Compl. Fr., 2 : 50] º Minuartia funkii
var. rostrata Pers. [1805, Syn. Pl., 1 : 504] (b.) º Minuartia rostrata

Arenaria fasciculata Jacq. [1774], non L. [1767, Syst., ed. 12, 2 : 733] = Minuartia rubra

Arenaria fastigiata Sm. [1807, Engl. Bot., 20 : tab. 1744] = Minuartia rubra

Arenaria frigida Rupr. [1870, Fl. Cauc. : 203] = Sagina saginoides subsp. saginoides

Arenaria funkii (Jordan) Fernald [1919, Rhodora, 21 : 5] º Minuartia funkii

Arenaria galloprovincialis Pawl. [1964, Fragm. Florist. & Geobot., Krakow, 10 : 493] = A. grandiflora subsp. grandiflora

Arenaria gayana F.N. Williams [1898, J. Linn. Soc. London, 33 : 422] = A. balearica

Arenaria gerardi Willd.[1799, Sp. Pl., 2 : 729] = Minuartia verna subsp. verna

Arenaria glabra Balbis [1804, Misc. : 21], non Michaux [1803, Fl. Bor. Amer., 1 : 274] = Minuartia villarii

Arenaria globosa Hohen. [ ], non Sprengel [1825, Syst. Veg., ed. 16, 2 : 400] = Minuartia montana subsp. wiesneri

Arenaria glutinosa M. Bieb. [1808, Fl. Taur. Cauc., 1 : 344] = Holosteum umbellatum subsp. umbellatum

Arenaria gothica Fries [1839, Nov. Fl. Suec., ed. 2, Mant. 2 : 33] 3, 4, 6 (le type, var. gothica, seulement en Suède). sensu 3 [1936, Quatre Fl. Fr. : 299, n° 1362] et sensu 6 = var. fugax

proles jurana (Gren.) Rouy & Foucaud in Rouy [1896, Fl. Fr., 3 : 248] = var. fugax

subsp. gothica var. fugax (Gren.) Wyse Jackson & Parnell [1987, Watsonia, 16 (4) : 382] 2n = 100 Ga ? 6

subsp. moehringioides (J. Murr) Wyse Jackson & Parnell [1987, Watsonia, 16 (4) : 382] 2n = 40 Ga 6

Arenaria gouffeia Chaub. in Bory & Chaub. [1838, Nouv. Fl. Pelop. : 28] [nom. illeg.] º Gouffeia arenarioides

Arenaria grandiflora L. [1759, Syst., ed. 10, 2 : 1034] subsp. grandiflora 2n = 44 Ga 1, 2, 3, 4, 5, 6

subsp. triflora (L.) Bonnier & Layens [1894, Fl. Fr. : 49] = subsp. grandiflora

var. abietina (C. Presl) Rouy & Foucaud in Rouy [1896, Fl. Fr., 3 : 251] = subsp. grandiflora

var. mixta (Lapeyr.) Rouy & Foucaud in Rouy [1896, Fl. Fr., 3 : 251] = subsp. grandiflora

var. multiflora Ser. in DC. [1824, Prodr., 1 : 404] = subsp. grandiflora

var. stolonifera (Vill. ex Verlot) Cariot & St-Lager [1889, Étude Fl., éd. 8, 2 : 124] = subsp. grandiflora

var. triflora (L.) Cosson & Germain [1861, Fl. Env. Paris., éd. 2 : 45] = subsp. grandiflora 3

Arenaria halophila Bunge in Ledeb. [1830, Fl. Alt., 2 : 162] = Spergularia salina

Arenaria heteromalla Pers. [1805, Syn. Pl., 1 : 504] [nom. illeg.] º Minuartia setacea subsp. setacea

Arenaria heterosperma Guss. [1843, Fl. Sic. Syn., 1 : 501] º Spergularia salina

Arenaria hispida L. [1753, Sp. Pl. : 425] 2n = 40 Ga 1, 2, 3, 4, 5, 6

subsp. controversa (Boiss.) Bonnier & Layens [1894, Fl. Fr. : 50] º A. controversa 1

subsp. lesurina Bonnier [1913, Fl. Compl. Fr., 2 : 54] [nom. illeg.] º A. ligericina

subsp. ligericina (Lecoq & Lamotte) Bonnier & Layens [1894, Fl. Fr. : 50] "ligerica" º A. ligericina 1

Arenaria hybrida Vill. [1779, Prosp. Hisp. Pl. Dauph. : 48] (b.) º Minuartia hybrida subsp. hybrida

Arenaria jacquini Bonnier & Layens [1894, Fl. Fr. : 49] = Minuartia rubra 1

Arenaria juniperina Vill. [1789, Hist. Pl. Dauph., 3 : 624], non L. [1767, Mant. : 72] = A. grandiflora subsp. grandiflora

Arenaria juressii Willd. ex Schlecht. [1813, Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag., 7 : 212] = Minuartia recurva subsp. condensata

Arenaria lanceolata All. [1785, Fl. Pedem., 2 : 114] = Minuartia rupestris subsp. rupestris 1

Arenaria lapponica Sprengel [1825, Syst. Veg., ed. 16, 2 : 402] [nom. illeg.] º Minuartia stricta

Arenaria laricifolia L. [1753, Sp. Pl. : 424] (b.) º Minuartia laricifolia subsp. laricifolia 1

subsp. bauhinorum Bonnier & Layens [1894, Fl. Fr. : 49] = Minuartia capillacea 1

subsp. striata (L.) Bonnier & Layens [1894, Fl. Fr. : 49] = Minuartia laricifolia subsp. laricifolia 1

Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. [1844, Fl. Sic. Syn., 2 : 824] 2n = 20 Co, Ga 4, 5, 6

subsp. minutiflora (Loscos) P. Montserrat [1981, Anal. Jard. Bot. Madrid, 37 (2) : 625] = A. leptoclados

Arenaria lesurina Loret [1862, Herb. Lozère et Prost : 13] [nom. illeg.] º A. ligericina 2, 3

Arenaria ligericina Lecoq & Lamotte [1847, Catal. Pl. Centre Fr. : 104] 2n = 80 Ga 4, 5, 6

Arenaria littoralis Salisb. [1796, Prodr. : 299] [nom. illeg.] º Honckenya peploides subsp. peploides

Arenaria lloydii Jordan [1852, Pugill. Pl. : 37] (b.) º A. serpyllifolia subsp. lloydii

Arenaria macrorrhiza Loisel. [1827, Nouv. Not. : 22] (b.) º Spergularia macrorrhiza

Arenaria marginata DC. in Lam. & DC. [1805, Fl. Fr., éd. 3, 4 : 793] [nom. illeg.] º Spergularia media subsp. media

Arenaria mariana Sennen [1936, Diagn. Pl. Esp. 1928-1935 : 219] = A. grandiflora subsp. grandiflora

Arenaria marina (L.) All. [1785, Fl. Pedem., 2 : 114], non Pallas [1776] = Spergularia salina

Arenaria marina Roth [1788, Tent, Fl. Germ., 1 : 189], non Pallas [1776] = Spergularia media subsp. media

Arenaria maritima All. [1774, Auct. Syn. Meth. Stirp. Hort. Reg. Taur. : 87] = Spergularia media subsp. media

Arenaria marschlinsii Koch [1841, Flora (Regensb.), 24, Beiblatt. : 509] 2n = 20 Ga 4, 5, 6

Arenaria massiliensis Gren. in Gren. & Godron [1847, Fl. Fr., 1 : 262] [nom. illeg.] º Gouffeia arenarioides

Arenaria media (L.) L. [1762, Sp. Pl., ed. 2 : 606] º Spergularia media subsp. media

Arenaria media Pollich [1776, Hist. Pl. Palat., 1 : 433], non (L.) L. [1762] = Spergula pentandra

Arenaria mediterranea Ledeb. ex Link [1821, Enum. Hort. Berol. Alt., 1 : 431] (b.) º Minuartia mediterranea

Arenaria membranacea Gaterau [1789, Fl. Montauban : 83] [nom. illeg.] º Spergularia rubra

Arenaria minutiflora Loscos [1877, Trat. Pl. Arag., 1 : 21] = A. leptoclados

Arenaria mixta Lapeyr. [1813, Hist. Abr. Pyr. : 255] = A. grandiflora subsp. grandiflora

Arenaria modesta Dufour [1821, Ann. Gén. Sci. Phys., 7 : 29] subsp. modesta 2n = 26 Co ?, Ga 1, 2, 3, 4, 5, 6

Arenaria moehringioides J. Murr [1906, Allgem. Bot. Z. Syst., 12 : 176] (b.) º A. gothica subsp.moehringioides

Arenaria montana L. [1755, Cent. Pl., 1 : 12] subsp. montana 2n = 28 Ga 1, 2, 3, 4, 5, 6

Arenaria mucronata sensu DC. et sensu 1 [1894, Fl. Fr. : 49], non L. [1753, Sp. Pl. : 424] = Minuartia rostrata 1

Arenaria mucronata Sm. in Sibth. & Sm. [1836], non L. [1753, Sp. Pl. : 424] = gr. Minuartia hybrida (subsp. hybrida ?)

Arenaria multicaulis L. [1759, Syst., ed. 10, 2 : 1034] [nom. illeg.] º A. ciliata

Arenaria muscosa (L.) Medik. [1775, Act. Acad. Theod. Palat., Sect. Phys., 3 : 202, tab. 12] º Moehringia muscosa

Arenaria muscosa Moench [1794, Meth. : 223] [nom. illeg.], non (L.) Medik. [1775] º A. balearica

Arenaria muscosa Bonnier & Layens [1894, Fl. Fr. : 49], non Medok [1775] = Moehringia muscosa

subsp. dasyphylla Bonnier & Layens [1894, Fl. Fr. : 49] = Moehringia lebrunii 1

Arenaria mutabilis Lapeyr. [1813, Hist. Abr. Pyr. : 256] = Minuartia rostrata

Arenaria nervosa Lam. [1779, Prosp. Hist. Pl. Dauph., 3 : 36] [nom. illeg.] º Moehringia trinervia

Arenaria nodosa (L.) Wallr. [1822, Sched. Crit. : 200] º Sagina nodosa

Arenaria obtusa All. [1774, Auct. Syn. Meth. Stirp. Hort. Reg. Taur. : 87 ; 1785, Fl. Pedem., 2 : 114] = Moehringia ciliata

Arenaria patula Martrin-Donos [1864, Florule Tarn : 107] = A. serpyllifolia subsp. serpyllifolia

Arenaria pentandra Dufour [1821, Ann. Sci. Gén. Phys., 7 : 292] = Minuartia viscosa

Arenaria pentandra (J. Gay) Ardoino [1867, Fl. Alp. Marit. : 67], non Dufour [1821] º Moehringia pentandra

Arenaria pentandra (L.) Wallr. [1822, Sched. Crit., Sched. Crit. : 206], non Dufour [1821, Ann. Sci. Gén. Phys., 7 : 292] º Spergula pentandra

Arenaria peploides L. [1753, Sp. Pl. : 423] (b.) º Honckenya peploides subsp. peploides

Arenaria polygonoides Wulfen in Jacq. [1786, Collect., 1 : 241, tab. 15] = Moehringia ciliata subsp. ciliata 1

Arenaria portulacea Lam. [1779, Fl. Fr., 3 : 38] = Honckenya peploides subsp. peploides

Arenaria procumbens Vahl [1791, Symb. Bot., 2 : 50, tabl. 33] = Minuartia cerastiifolia

Arenaria provincialis Chater & Halliday [1964, Feddes Repert., 69 : 50] º Gouffeia arenarioides 4, 4*, 5

Arenaria pseudoarmeriastrum Rouy [1882, Bull. Soc. Bot. Fr., 29 : 46] = A. aggregata subsp. aggregata

Arenaria purpurascens Ramond ex DC. in Lam. & DC. [1805, Fl. Fr., éd. 3, 4 : 785] 2n = 46 Ga 1, 2, 3, 4, 5, 6

Arenaria purpurea Pers. [1805, Syn. Pl., 1 : 504] (b.) º Spergularia purpurea

Arenaria pyrenaica (Rouy & Foucaud) A.W. Hill [1926, Ind. Kew., Suppl. 6 : 18] = A. tetraquetra subsp. tetraquetra

Arenaria ramondii Poiret in Lam. [1817, Encycl. Méth., Bot., Suppl. 5 : 3] [nom. illeg.] º Minuartia cerastiifolia

Arenaria recurva All. [1785, Fl. Pedem., 2 : 113] (b.) º Minuartia recurva subsp. recurva 2

Arenaria rostrata (Pers.) Schleicher [1807-1808, Cat. Pl. Helv., ed. 2 : 7] º Minuartia rostrata

Arenaria rotundifolia M. Bieb. [1808, Fl. Taur. Cauc., 1 : 343] = A. biflora

Arenaria rubra L. [1753, Sp. Pl. : 423] (b.) º Spergularia rubra

subsp. marina (L.) Ehrh [1780, Hannover Mag., 1780 (14) : 222] = Spergularia salina

var. campestris L. [1753, Sp. Pl. : 423] = Spergularia rubra

var. marina L. [1753, Sp. Pl. : 423] = Spergularia salina

Arenaria ruscifolia Req. ex Guérin [1813, Descr. Vaucluse, éd. 2 : 254], non Poiret in Lam. [1804, Encycl. Méth., Bot., 6 : 365 : 424] = A. cinerea

Arenaria salina (J. & C. Presl) Ser. in DC. [1824, Prodr., 1 : 401] º Spergularia salina

Arenaria saxatilis Chaix [1785, Pl. Vapinc.], non L. [1753, Sp. Pl. : 424] = ?

Arenaria saxatilis L. [1754, Fl. Angl. : 16], non L. [1753, Sp. Pl. : 424] = Minuartia verna subsp. verna

Arenaria saxatilis Lapeyr. [1813, Hist. Abr. Pyr. : 234], non L. [1753, Sp. Pl. : 425] = A. grandiflora subsp. grandiflora ?

Arenaria saxifraga (Bertol.) Gren. in Gren. & Godron [1847, Fl. Fr., 1 : 257] non Friv. [1836, Flora (Regensb.), 19 : 434] = A. bertolonii 2, 3

Arenaria segetalis (L.) Lam. [1779, Fl. Fr., 3 : 43] º Spergularia segetalis

Arenaria serpyllifolia L. [1753, Sp. Pl. : 423] 2n = 40 1, 2, 3, 4, 5, 6

proles marschlinsii (Koch) Rouy & Foucaud in Rouy [1896, Fl. Fr., 3 : 241] º A. marschlinsii

proles lloydii (Jordan) Rouy & Foucaud in Rouy [1896, Fl. Fr., 3 : 240] º subsp. lloydii

subsp. glutinosa (Mert. & Koch) Arcangeli [1882, Comp. Fl. Ital. : 101] = subsp. serpyllifolia

subsp. leptoclados (Reichenb.) Nyman [1878, Consp. Fl. Eur. : 115] º A. leptoclados 2, 3, 4*

subsp. lloydii (Jordan) Bonnier in Bonnier & Douin [1916, Fl. Compl. Fr., 2 : 55] Ga 6

subsp. macrocarpa Perring & Sell [1967, Watsonia, 6 : 294], non var. macrocarpa Godron [1843, Fl. Lorr., éd. 1, 1 : 102] º subsp. lloydii 4*

subsp. marschlinsii (Koch) Nyman [1878, Consp. Fl. Eur. : 115] º A. marschlinsii 4*

subsp. minutiflora (Loscos) H. Lindberg fil. [1932, Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol., 1 (2) : 44] = A. leptoclados

subsp. serpyllifolia Co, Ga 6

subsp. tenuior (Koch) Arcangeli [1882, Comp. Fl. Ital. : 101] = A. leptoclados

var. leptoclados Reichenb. [1841-1842, Icon. Fl. Germ., 5 : 32] (b.) º A. leptoclados

var. lloydii (Jordan) J. Lloyd [1868, Fl. Ouest Fr., éd. 2 : 89] º subsp. lloydii 3

var. macrocarpa J. Lloyd [1844, Fl. Loire-Inf. : 42], non Godron [1843, Fl. Lorr., 1 : 103] (s.r.) º subsp. lloydii 4

var. marschlinsii (Koch) Cesati, Passerini & Gibelli [1883, Comp. Fl. Ital. : 778] º A. marschlinsii 3

var. patula (Martrin-Donos) Rouy in Rouy & Foucaud [1896, Fl. Fr., 3 : 240] = var. serpyllifolia

var. scabra Fenzl in Ledeb. [1842, Fl. Ross., 1 : 364] = var. serpyllifolia

var. serpyllifolia

var. viscida (Haller fil. ex Loisel.) DC. in Lam. & DC. [1815, Fl. Franç., 5 : 611]

Arenaria setacea Thuill. [1799, Fl. Env. Paris, éd. 2 : 220] (b.) º Minuartia setacea subsp. setacea 1

Arenaria spathulata Desf. [1798, Fl. Atl., 1 : 1358] = A. cerastioides

Arenaria spergula Borckh. [1793] [nom. illeg.] º Spergula arvensis subsp. arvensis

Arenaria spergula Dufour [1821, Ann. Gén. Sci. Phys., 7 : 293], non Borckh. [1793] = Spergularia salina

Arenaria sperguloides (Mutel) Mutel [1834], non Rafin. [1832, Atl. J., 1 : 154] = Moehringia muscosa

Arenaria sphaerocarpa Ten. [1835-1838, Syll. Fl. Neap., 4 : 222] = A. serpyllifolia subsp. serpyllifolia

Arenaria striata L. [1756, Cent. Pl., 2 : 17] = Minuartia laricifolia subsp. laricifolia

Arenaria striata Clairv. [1811, Man. Herb. : 149] [nom. illeg.], non L. [1756] º Minuartia villarii

Arenaria stricta Bonnier & Layens [1894, Fl. Fr. : 49] = Minuartia stricta

Arenaria stolonifera Villars ex Verlot [1872, Cat. Pl. Vasc. Dauph. : 62] = A. grandiflora subsp. grandiflora ?

Arenaria subulifolia C. Presl [1826, Fl. Sic. : 162] = Minuartia hybrida subsp. tenuifolia ?

Arenaria tenella Kit. in Schultes [1814, Oestr. Fl., ed. 2, 1 : 662] = A. ciliata

Arenaria tenuifolia L. [1753, Sp. Pl. : 424] (b.) º Minuartia hybrida subsp. tenuifolia 1

var. vaillantiana Ser. in DC. [1824, Prodr.,1 : 406] = Minuartia hybrida subsp. tenuifolia

Arenaria tenuior (Mert. & Koch) Gürke in K. Richter [1899, Pl. Eur., 2 (2) : 273] = A. leptoclados

Arenaria tenuis J. Gay in Walpers [1868, Ann., 7 : 300] = A. controversa

Arenaria tetraquetra L. [1753, Sp. Pl. : 423] subsp. tetraquetra 2n = 120, 140 Ga 1, 2, 3, 4, 5, 6

var. pyrenaica Boiss. [1838, Elench. Pl. Esp. : n° 34] = subsp. tetraquetra

proles pyrenaica (Boiss.) Rouy & Foucaud in Rouy [1896, Fl. Fr., 3 : 253] = subsp. tetraquetra

subsp. capitata Laínz [1962, Taxon, 11 : 253] [nom. illeg.] = subsp. tetraquetra

subsp. erinacea sensu Bonnier [1913, Fl. Compl. Fr., 2 : 55] = A. aggregata subsp. du Mt Ventoux

Arenaria thevenaei (Loret) Fernald [1919, Rhodora, 21 : 6] = Minuartia recurva subsp. condensata

Arenaria triflora L. [1771, Mant. Alt. : 240] = A. grandiflora subsp. grandiflora

Arenaria trigyna (Vill.) Shinners [1962, Sida, 1 : 50] = Cerastium cerastoides

Arenaria trinervia L. [1753, Sp. Pl. : 423] (b.) º Moehringia trinervia 1, 2

subsp. pentandra (J. Gay) Bonnier [1913, Fl. Compl. Fr., 2 : 55] º Moehringia pentandra

Arenaria uliginosa Schleicher ex DC. in Lam. & DC. [1805, Fl. Fr., éd. 3, 4 : 786] = Minuartia stricta

Arenaria umbellata (L.) Clairv. [1811, Man. Herb. : 149] º Holosteum umbellatum subsp. umbellatum

Arenaria varia Dulac [1867, Fl. Hautes-Pyr. : 249] = A. serpyllifolia subsp. serpyllifolia

Arenaria verna L. [1767, Mant. Pl. : 72] (b.) º Minuartia verna subsp. verna 1

Arenaria villarii Balbis [1804, Misc. Bot., 1 : 21] (b.) º Minuartia villarii 1

Arenaria viscida Haller fil. ex Loisel. in Desv.[1809, J. Bot. Rédigé, 2 : 324] ; Haller fil. ex Loisel. [1810, Not. : 68] (b.) º A. serpyllifolia subsp. serpyllifolia

Arenaria viscidula Thuill. [1899, Fl. Env. Paris, éd. 2 : 219] = Minuartia hybrida (subsp. hybrida ?)

Arenaria viscosa (Schreber) Fries [1828], non Pers. [1805, Syn. Pl., 1 : 504] º Minuartia viscosa

Arenaria vulgaris Bernh. [1800, Syst. Verz. Pfl. Erfurt : 259] = Stellaria media subsp. media

Arenaria wallichiana Ser. in DC. [1824, Prodr., 1 : 411] = A. serpyllifolia subsp. serpyllifolia

Arenaria zozii Kleopov [1939, J. Inst. Bot. Acad. Sci. Ukr., 21-22 (29-30) :: 247] = A. leptoclados

Aretia L. [1753, Sp. Pl. : 141] (Primulaceae) = Androsace T : A. alpina

Aretia alpina L. [1753, Sp. Pl. : 141] (b.) º Androsace alpina

var. incana Rouy [1908, Fl. Fr., 10 : 217] = Androsace alpina

var. pedunculata (Clairv.) Caruel in Parl. [1889, Fl. Ital., 8 : 653] = Androsace alpin

Aretia argentea Gaertner [1805, Suppl. Carp. : 107, tab. 198] = Androsace vandellii

Aretia bryoides (DC.) Loisel. [1806, Fl. Gall., éd. 1 : 111] = Androsace helvetica

Aretia carnea (L.) Bubani [1897, Fl. Pyr., 1 : 218] º Androsace carnea

Aretia ciliata (DC.) Loisel. [1806, Fl. Gall., éd. 1 : 112] º Androsace ciliata

Aretia cylindrica (DC.) Loisel. [1806, Fl. Gall., éd. 1 : 111] º Androsace cylindrica subsp. cylindrica

Aretia elongata (L.) Bubani [1897, Fl. Pyr., 1 : 218] º Androsace elongata subsp. elongata

Aretia helvetica (L.) Murray [1784, Syst. Veg., ed. 14 : 191] º Androsace helvetica

var. multiflora (Vandelli) Rouy [1908, Fl. Fr., 10 : 214] = Androsace vandellii

Aretia maxima (L.) Bubani [1897, Fl. Pyr., 1 : 219] º Androsace maxima subsp. maxima

Aretia pubescens (DC.) Loisel. [1806, Fl. Gall., éd. 1 : 111] º Androsace pubescens

subsp. cylindrica (DC.) Rouy [1908, Fl. Fr., 10 : 215] º Androsace cylindrica subsp. cylindrica

subsp. hirtella (Dufour) Nyman [1881, Consp. Fl. Eur. : 607] º Androsace cylindrica subsp. hirtella

var. hirtella (Dufour) Rouy [1908, Fl. Fr., 10 : 215] º Androsace cylindrica subsp. hirtella

Aretia punctata All. [1774, Auct. Syn. Meth. Stirp. Hort. Reg. Taur. : 62] = ?

Aretia pyrenaica (Lam.) Loisel. [1806, Fl. Gall., éd. 1 : 111] º Androsace pyrenaica

Aretia vandellii Turra [1780, Fl. Ital. Prodr. : 63] (b.) º Androsace vandellii

Aretia villosa (L.) Bubani [1897, Fl. Pyr., 1 : 217], non (Wulfen) Link [1829] º Androsace villosa

Aretia Link [1829, Handb., 1 : 411] (Primulaceae), non Aretia L. [1753, Sp. Pl.] = Primula T : A. auriculata

Aretia auriculata Link [1829, Handb., 1 : 411] = Primula auricula subsp. auricula

Aretia integrifolia (L.) Link [1829, Handb., 1 : 412] º Primula integrifolia

Aretia villosa (Wulfen) Link [1829, Handb., 1 : 411] º Primula villosa

Aretiastrum (DC.) Spach [1841, Hist. Nat. Vég. Phan., 10 : 304] (Valerianaceae) = Valeriana T : n. d.

Argelasia Fourr. [1868, Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. Sér., 16 : 357] (Fabaceae) = Genista T : n. d.

Argelasia scorpius (L.) Fourr. [1868, loc. cit.] º Genista scorpius subsp. scorpius

Argemone L. [1753, Sp. Pl. : 508] (Papaveraceae) OWNBEY (1958) T : A. mexicana

Argemone cambrica (L.) Desf. in Cuvier [1816, Dict. Sci. Nat., 2 : 481] º Meconopsis cambrica

Argemone corymbosa E.L. Greene [1886, Bull. Calif. Acad., 2 : 59] = A. mexicana

Argemone mexicana L. [1753, Sp. Pl. : 508] 2n = 14, 28, 112 A Ga 3, 4, 5, 6

Argemone ochroleuca Sweet [1827, Brit. Flow. Gard.., 3 : tab. 242] = A. mexicana

Argemone sexvalvis Stokes [1812, Bot. Mat. Med., 3 : 195] = A. mexicana

Argemone spinosa Gaterau, [1789, Fl. Montauban : 99] ; id. Moench [1794, Meth. : 227] [nom. illeg.] º A. mexicana

Argemone sulphurea Sweet ex Loudon [1830, Hort. Brit. : 216] = A. mexicana

Argemone versicolor Salisb. [1796, Prodr. : 376] [nom. illeg.] º A. mexicana

Argemone vulgaris Spach [ ] = A. mexicana

Argentacer Small [1933, Man. Bot. Sth. U. S. : 825] (Aceraceae) = Acer T : A. saccharinum

Argentacer saccharinum (L.) Small [1933, loc. cit.] º Acer saccharinum

Argentina Hill [1756, Brit. Herb. : 6] (Rosaceae) = Potentilla T : n. d.

Argentina anserina (L.) Rydberg [1899, Mem. Columb. Univ., 2 : 159] º Potentilla anserina subsp. anserina

Argentina rubra Lam. [1779, Fl. Fr., 3 : 120] [nom. illeg.] º Potentilla palustris

Argentina vulgaris Lam. [1779, Fl. Fr., 3 : 119] [nom. illeg.] º Potentilla anserina subsp. anserina

Argillochloa W.A. Weber [1984, Phytologia, 55 (1) : 1] (Poaceae) = Festuca T : A. dasyclada (Hackel ex Beal) W.A. Weber

Argorips Rafin. [1838, Alsogr. Amer. : 13] (Salicaceae) [nom. illeg.] º Salix

Argorips alba (L.) Rafin. [1838, Alsogr. Amer. : 13] º Salix alba subsp. alba

Argussiera Bubani [1897, Fl. Pyr., 1 : 123] (Elaeagnaceae) [nom. illeg.] º Hippophaë

Argussiera rhamnoides (L.) Bubani [1897, Fl. Pyr., 1 : 123] º Hippophaë rhamnoides subsp. rhamnoides

Argyranthemum Webb in Webb & Berth. [1844, Phytogr. Canar., 2 : 258] (Asteraceae) HUMPHRIES (1976) (Chrysanthemum) T : A. frutescens

Argyranthemum frutescens (L.) Webb in Webb & Berth. [1844, Phytogr. Canar., 2 : 264] 2n = 18 C (très cultivé, Côte d'Azur) 6

Argyrexias Rafin. [1837, Fl. Tellur., 4 : 86] (Boraginaceae) = Echium T : A. candicans (L. fil.) Rafin.

Argyroglottis Turcz. [1851, Bull. Soc. Naturalistes Moscou, 24 (2) : 84] (Asteraceae) = Helichrysum T : A. turbinata Turcz.

Argyrolobium Ecklon & Zeyher [1836, Enum. : 184] (Fabaceae), nom. cons. vs. Lotophyllus Link [1831], nom. rej. (Cajanus, Chamaecytisus, Chasmone, Diaxulon, Lotophyllus) T : A. argenteum (Jacq.) Ecklon & Zeyher

Argyrolobium argenteum (L.) Willk. in Willk. & Lange [1877, Prodr. Fl. Hisp., 3 : 464], non (Jacq.) Ecklon & Zeyher [1836] = A. zanonii subsp. zanonii

Argyrolobium linnaeanum Walpers [1839, Linnaea, 13 : 508] = A. zanonii subsp. zanonii 1, 2

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball [1968, Feddes Repert., 79 : 41] subsp. zanonii 2n = 48 Co, Ga 4, 5, 6

Argyrophanes Schlecht. [1847, Linnaea, 20 : 596] (Asteraceae) = Helichrysum T : A. behri Schlecht.

Copyright © 1999 INRA-MNHN (tous droits réservés)
J.-P. Lonchamp, oct. 1999
URL:http//www.inra.fr/Dijon/malherbo/fdf/ara-arg.htm